>> (Jn 14_16) "én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: <<Miértek


Miért ez a név?

A felház szó jelentése:

Valamely ház falának tetejére vagy padlásterébe épített szoba (1Kir 17,19; 1Krón 28,11); egy ilyen szobában tartotta Jézus
az utolsó vacsorát tanítványaival (Lk 22,12; Mk 14,15); a tanítványok is "felház"-ban várták a Szent Szellem kitöltetését
(Csel 1,13). [Bibliai Nevek és Fogalmak]

Egyházunk és Gyülekezetünk a Szent Szellem kitöltését hiszi, vallja, átéli és a pünkösd ismétlődését naponta újból várja,
ez a hozzáállás köszön vissza a névben.


Miért ez a logó?

A két ferde vonal egy tetőt szimbolizál. A két szimmetrikus lángnyelv, amibe szárnyakat is bele láthatunk, a Szent Szellem jelképeihez tartozik. (Láng: Csel 3,1; galamb: Mt 3,16.).

A láng (a Szent Szellem) nagyobb a tetőnél, padlásnál, a felháznál és nem jelent akadályt Neki semmiféle általunk ismert
és készített szilárd anyag vagy építmény.


Miért vannak furcsa rövidítések és számok a szövegben?

A rövidítések a Biblia könyveinek nevéből képzett általánosan használt (ismert) azonosítók. A számok a rövidítéssel jelzett könyvben a fejezet és a vessző után a fejezeten belül annak a versnek a száma, ahol az idézett szakasz szerepel.


Miért puzzle a háttér?

A puzzle szinte mindenki számára ismert. Sok apró egységből áll, egy egység önmagában kevés információt tartalmaz,
csak a maga helyén illeszkedik pontosan a képbe és kapcsolódik a körülötte lévőkhöz. A sok kapcsolódó részecske
összessége adja ki a képet.

Hívő életünk hasonló ehhez. Csak kapcsolatokban tudunk kiteljesedett életet élni egyénileg és gyülekezeti szinten is. Helyünket a Teremtő határozza meg és mindent megad ahhoz, hogy ott betöltsük feladatinkat.
Ott vagyunk „otthon”, egészségesek kapcsolataink, nem feszít, szorít a környezet, de pontos az illeszkedés és betöltjük helyünket a nagy képben is, amely az Ő kezében van.
Linkek:


MPE

Élő Víz


Kapcsolat:


    Találkozunk:


    Minden vasárnap:
    9-10-ig imaóra
    10-11-ig istentisztelet
Közösségi oldalunk:


2014-2020 (C) design: szaszmaster